រឿងកំប្លែង

នំសាំងវិចគុយបាល្អបំផុតដែលអ្នកនឹងមិនធ្លាប់ទទួលទាន

ជាមួយនឹងត្រី salami, សាច់ព្រៃ, ទាញសាច់ជ្រូកគុយបា, ឈីសស្វ៊ីសរលាយនិងនំប៉័ងគុយបាបារាំងឬអ៊ីតាលីអ្នកក៏អាចធ្វើនំសាំងវិចគុយបាឆ្ងាញ់នៅផ្ទះដែរ។

កូនមាន់អៅឌុលឌូអ្នកមិនដឹងថាអ្នកត្រូវការទេ

cordon bleu គឺជាម្ហូបដែលប្រាកដថានឹងធ្វើឱ្យភ្ញៀវពេលល្ងាចរបស់អ្នកចាប់អារម្មណ៍។ ជាមួយនឹងសាច់មាន់ចៀនឈីសឈីនិងហាំរូបមន្តនេះប្រាកដជាក្លាយជាអ្នកចូលចិត្ត។